Zakładanie konta

Aby uzyskać dostęp do usług CyberEdu, w pierwszej kolejności należy założyć konto administratora. Na stronie kursy.cyberedu.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się. Podczas zakładania konta wymagane będzie podanie następujących danych:

Dane do faktury:

Dane do logowania:

Dane osoby zarządzającej kontem administratora:

Po założeniu konta administratora można zalogować się do panelu administracyjnego.
Konto administracyjne służy do zarządzania użytkownikami i usługami CyberEdu.

Zarządzanie użytkownikami

Logowanie do panelu administracyjnego

Aby zalogować się do panelu administracyjnego, na stronie kursy.cyberedu.pl należy kliknąć w przycisk Logowanie do panelu administracyjnego. Następnie wprowadzamy login i hasło ustalone w trakcie zakładania konta administratora.
W panelu administratora osoba koordynująca może:

Tworzenie listy użytkowników

Użytkowników dodajemy w zakładce Moi Użytkownicy. Po kliknięciu w przycisk Dodaj Użytkownika wyświetli się okno, w którym wprowadzamy podstawowe informacje:

Możliwa jest sytuacja, że po wprowadzeniu danych użytkownika i zatwierdzeniu ich przyciskiem Dodaj użytkownika pojawi się komunikat, że taki użytkownik już istnieje w systemie. Oznacza, to, że osoba z podanym adresem email została zarejestrowana wcześniej przez innego administratora lub zarejestrowała się samodzielnie. Taką osobę nadal można dodać jako Mojego użytkownika i dodawać jej usługi CyberEdu.
Dodanie osoby do listy użytkowników nie oznacza, że ma ona dostęp do usług CyberEdu. Do każdego kursu, egzaminu czy pomocy online musimy przyporządkować uczestników, wybierając ich z listy.

 

Usuwanie użytkowników

Użytkownicy z listy Moich użytkowników mogą być usunięci tylko wówczas, gdy nie mają przyznanego dostępu do żadnej z usług CyberEdu. Aby usunąć użytkownika z listy, należy kliknąć w przycisk usuń znajdujący się w ostatniej kolumnie tabeli przy danym użytkowniku.
Przycisk usuń widoczny jest wyłącznie, gdy istnieje możliwość usunięcia danego użytkownika.

Wybór usług CyberEdu

Wybór kursów

Przechodzimy do menu Lista kursów. Wybieramy kurs i klikamy w przycisk Dodaj kurs do listy. Po dodaniu kursu, system automatycznie przekieruje nas do menu Moje kursy. Teraz możemy dodać uczestników oraz zmienić domyślną datę rozpoczęcia kursu. Datę rozpoczęcia kursu można zmieniać wielokrotnie, aż do momentu jego rozpoczęcia. Można dodać kilka tych samych kursów i ustalić dla nich różne daty rozpoczęcia oraz przyporządkować różnych użytkowników.
Jeśli otrzymałeś kod specjalny umożliwiający skorzystanie z rabatu, wprowadź go.
Kurs uważa się za zakupiony dopiero z chwilą jego rozpoczęcia, wtedy też zostanie wystawiona faktura VAT. Po rozpoczęciu status kursu zmieniony zostaje na aktywny.
Uwaga! Opłata cennikowa pobierana jest za każdego użytkownika przypisanego do kursu, a nie za jednostkowy kurs. Oznacza to, że jeśli do kursu dodanych jest dwóch użytkowników, opłata będzie dwukrotnością ceny za jednego użytkownika, jeżeli dodanych jest trzech użytkowników - trzykrotnością ceny za jednego użytkownika itd.

Wybór egzaminów

Przechodzimy do menu Moje egzaminy. U góry ekranu widnieje przycisk Dodaj egzamin. Klikamy w przycisk i w wyskakującym oknie pojawia się lista aktualnie dostępnych egzaminów. Wybieramy egzamin i zatwierdzamy wybór klikając w przycisk Dodaj egzamin do listy.
Teraz możemy dodać uczestników oraz zmienić domyślną datę rozpoczęcia egzaminu. Datę rozpoczęcia egzaminu można zmieniać wielokrotnie, aż do momentu jego rozpoczęcia.

Wybór dostępu do pomocy online

Przechodzimy do menu Moja pomoc i klikamy w przycisk Dodaj pomoc. Wybieramy odpowiednią pozycje z listy i zatwierdzamy wybór.
Wybrana pomoc pojawia się na liście Moja pomoc. Teraz można zmienić dzień, od którego dostęp do pomocy będzie aktywny. Datę można zmieniać wielokrotnie, aż do dnia uzyskania dostępu.

Usunięcie usługi z listy kursów, egzaminów lub pomocy

Jeśli dodaliśmy usługę do listy Moje kursy, Moje egzaminy lub Moja pomoc przez pomyłkę, możemy ją usunąć korzystając z polecenia Usuń. Jeśli usługa ma:

usunięcie jej nie jest możliwe.
Uwaga! Aby usunąć usługę, do której przyporządkowani są użytkownicy, najpierw należy usunąć ich z listy uczestników.

Przyporządkowanie użytkowników do usług

Przechodzimy, odpowiednio, do zakładki Moje kursy, Moje egzaminy lub Moja pomoc. Wybieramy pozycję i klikamy w przycisk Dodaj użytkowników.
Pojawia się okno zawierające dwie kolumny: w lewej kolumnie znajduje się lista wszystkich użytkowników klienta, z prawej strony - lista użytkowników już przypisanych do usługi. Przydzielenie do usługi polega na przeniesieniu użytkowników z lewej kolumny do prawej. Zaznaczamy kwadraciki znajdujące się z prawej strony imienia i nazwiska. Po kliknięciu w przycisk Dodaj użytkowników zaznaczeni użytkownicy zostaną przeniesieni do prawego okna.
Użytkowników można również usuwać z kursu, ale tylko do momentu jego rozpoczęcia. Należy zaznaczyć użytkownika, który znajduje się w prawej kolumnie i kliknąć w przycisk Odłącz użytkowników.
Każdego dodanego użytkownika musi zatwierdzić administrator platformy CyberEdu. Zatwierdzenie trwa nie dłużej niż 24 godziny. Zatwierdzony użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail o przyporządkowaniu do kursu i może zalogować się do systemu korzystając z przesłanego w mailu loginu i hasła.

Monitorowanie aktywności uczestników kursów lub egzaminów

Platforma CyberEdu umożliwia śledzenie postępów w nauce uczestników kursów i egzaminów. Do tego celu służą statystyki.
Aby wyświetlić statystyki, przechodzimy - odpowiednio - do menu Moje kursy lub Moje egzaminy, wybieramy pozycję na liście i klikamy w przycisk Statystyki kursu / Statystyki egzaminu.
W głównym oknie statystyk znajduje się tabela z podstawowymi danymi o wybranej usłudze. Po najechaniu myszą na tytuł kolumny pojawia się jej pełny tytuł. Kliknięcie w oknie z tytułem kolumny powoduje przesortowanie tabeli według wybranej cechy. Kliknięcie w strzałkę na końcu wiersza powoduje wyświetlenie szczegółowych statystyk kursu dla wybranego użytkownika.
Aby przejść do statystyk kolejnego kursu, należy wrócić do menu Moje kursy.

Zmiana danych klienta

Klikamy w zakładkę Dane konta i wybieramy jedną z dwóch opcji: Edytuj dane lub Zmień hasło. Zmiany zatwierdzamy klikając w przycisk Zapisz zmiany. Jedyną informacją, której nie można zmienić, jest login klienta.