Opis konta

Konto użytkownika przeznaczone jest dla klientów indywidualnych. Zakładając takie konto można korzystać z oferty szkoleniowej CyberEdu, ale nie można dodawać innych użytkowników ani udostępniać im szkoleń i egzaminów.

Jeśli użytkownik nie zarejestruje się sam, lecz zostanie zarejestrowany przez osobę posiadającą konto administracyjne (na przykład przez przełożonego), jego konto będzie miało zablokowaną funkcję dodawania kursów i egzaminów. Aby mieć dostęp do pełnej funkcjonalności konta, należy uzupełnić informacje o użytkowniku o dane kontaktowe.

Zakładanie konta

Zakładanie nowego konta użytkownika oraz odblokowywanie funkcji dodawania kursów i egzaminów odbywa się w ten sam sposób. Kliknij w przycisk Zarejestruj się, a następnie wybierz opcję Użytkownik indywidualny i kliknij w przycisk Załóż konto.

W następnym kroku zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail. Jeśli już jesteś użytkownikiem platformy CyberEdu zarejestrowanym przez osobę z uprawnieniami administratora, poinformujemy Cię o tym odpowiednim komunikatem i poprosimy o uzupełnienie danych teleadresowych. Rejestrując się samodzielnie, jako użytkownik rozszerzysz swoje konto o funkcję dodawania kursów i egzaminów.

Jeśli Twój e-mail nie istnieje w naszej bazie danych, zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych teleadresowych oraz wybranie hasła dostępu do panelu użytkownika.

Po udanej rejestracji możesz zalogować się do panelu klienta. Użytkownik może:

* Jeśli użytkownik nie rozszerzył swojego konta o tę funkcjonalność, opcja wykupowania kursów i egzaminów nie będzie dostępna.

Logowanie do panelu

Aby zalogować się na konto użytkownika, należy wejść na stronę kursy.cyberedu.pl i użyć przycisku Logowanie do panelu użytkownika.
Wprowadzamy adres e-mail i hasło otrzymane w wiadomości systemowej przesłanej przez CyberEdu i zatwierdzamy dane.

Dodawanie nowego kursu lub egzaminu

Aby dodać nowy kurs, przechodzimy do menu kursy i wybieramy pozycję dodaj kurs. Pojawi się okno z listą aktualnie dostępnych szkoleń. Wybieramy te, które chcemy wykupić i zatwierdzamy wybór przyciskiem Dodaj kursy.
Aby dodać nowy egzamin, przechodzimy do menu egzaminy i wybieramy pozycję dodaj egzamin. Z listy aktualnie dostępnych pozycji wybieramy te, które chcemy wykupić i zatwierdzamy wybór. Dodane egzaminy pojawiają się na liście egzaminy.

Udział w kursie

Przechodzimy do zakładki kursy. Wybieramy z listy odpowiedni kurs i klikamy w przycisk Przejdź do kursu.
Jeśli obok kursu, w którym chcemy wziąć udział, nie ma przycisku Przejdź do kursu, oznacza to, że kurs jest nieaktywny. Przyczyny mogą być następujące:
Po kliknięciu przycisku Przejdź do kursu wyświetla się lista lekcji z podstawowymi statystykami kursu. Aby otworzyć lekcję, należy kliknąć w strzałkę znajdującą się na końcu wiersza z daną lekcją.
Lekcja składa się z tytułu, krótkiego opisu tekstowego, filmów ilustrujących zagadnienie oraz zadań sprawdzających. Każdej lekcji użytkownik powinien nadać odpowiedni status w zależności od stopnia opanowania materiału. Do wyboru mamy trzy statusy:
Status widoczny jest na liście lekcji oraz w Statystykach kursu.

Statystyki kursu

Przechodzimy do menu statystyki. W prawej kolumnie znajduje się lista kursów przyporządkowanych do użytkownika. Wybieramy kurs i klikamy w przycisk Statystyki kursu. W lewej kolumnie wyświetlą się szczegółowe statystyki poszczególnych lekcji.
Z okna szczegółowych statystyk możemy bezpośrednio przejść do dowolnej lekcji kursu. Aby to zrobić, należy kliknąć na ikonę ze strzałką w odpowiednim wierszu.

Udział w egzaminie

Przechodzimy do menu egzaminy i klikamy w pozycję moje egzaminy. Wyszukujemy egzamin, który chcemy odbyć i klikamy w przycisk Przejdź do egzaminu. Egzaminy składają się testu jednokrotnego wyboru lub testu i praktycznych zadań sprawdzających umiejętności.
Jeśli obok nazwy egzaminu nie ma przycisku Przejdź do egzaminu, oznacza to, że egzamin nie jest aktywny. Przyczyny mogą być następujące:
Każdy egzamin rozpoczyna się od testu jednokrotnego wyboru. Jeśli jest dwuetapowy, po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi klikamy w przycisk Zapisz i przejdź do drugiego etapu, aby przejść do części praktycznej.
Jeśli egzamin jest jednoetapowy, po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi klikamy w przycisk Zakończ egzamin.
Po zatwierdzeniu testu system sprawdza odpowiedzi i decyduje, czy został on zaliczony czy nie. Jeśli test jest zaliczony, w przypadku egzaminu dwuetapowego przechodzimy do części praktycznej, natomiast w przypadku egzaminu jednoczęściowego otrzymujemy informację o uzyskanym wyniku.
Do części testowej można wrócić tylko pięć razy pod warunkiem, że nie klikniemy przycisku Zapisz i przejdź do drugiego etapu lub Zakończ egzamin. Opcja powrotu do egzaminu została wprowadzona wyłącznie na wypadek problemów technicznych, np. zerwania połaczenia internetowego czy zawieszenia się komputera. Jeśli przekroczymy liczbę wejść, egzamin nie otworzy się i będzie uznany za niezaliczony.
Część praktyczna egzaminu składa się z kilku zadań sprawdzających umiejętności i kompetencje zdającego. Treść zadań zawarta jest w plikach dołączonych do egzaminu.
Aby rozwiązać zadanie, należy pobrać plik. Klikamy w przycisk pobierz znajdujący się w kolumnie pobierz plik. Zapisujemy plik na komputerze, otwieramy i rozwiązujemy zawarte w nim zadanie.
Aby zadanie zostało sprawdzone, należy przesłać je na platformę CyberEdu. Kliknij w przycisk wyślij w kolumnie wyślij plik i załącz dokument z rozwiązanym zadaniem. Jeśli stwierdzisz, że w przesłanym pliku zadanie zostało rozwiązane nieprawidłowo, możesz ponownie ściągnąć je na dysk, poprawić i wysłać. Aby pobrać załączony wcześniej plik, kliknij w przycisk pobierz w kolumnie plik wysłany pobierz. Część egzaminu z zadaniami praktycznymi może być otwarta dowolną ilość razy.
Po przesłaniu wszystkich plików kliknij w przycisk Zakończ egzamin. Teraz musisz poczekać, aż Twoje zadania zostaną sprawdzone. Gdy wyniki będą dostępne, obejrzysz je klikając w przycisk Przejdź do egzaminu obok wybranego egzaminu.

Każdy użytkownik, który zda egzamin, otrzyma imienny certyfikat potwierdzający kompetencje z zakresu obsługi danego programu. Certyfikat zostanie przesłany pocztą.

Pomoc online

Jeśli osoba z uprawnieniami administratora wykupiła Ci dostęp do wsparcia online dla któregoś z programów, możesz z niego skorzystać klikając w menu pomoc online. Z listy pomocy wybierz tę, którą chcesz otworzyć i kliknij w przycisk Przejdź do pomocy.
Otworzy się okno podzielone na dwie kolumny: w lewej kolumnie znajduje się nazwa programu, której pomoc dotyczy. W prawej kolumnie zaś widzimy tematy, które obejmuje wsparcie online. Wybieramy temat i zatwierdzamy przyciskiem Przejdź do pomocy. Otwiera się okno z listą filmów przypisanych do danego tematu. Aby wyświetlić film, wystarczy kliknąć w jego tytuł.
Pomoc online może być udostępniania użytkownikom wyłącznie przez administratorów. Użytkownik nie ma możliwości wykupienia takiego dostępu.